British Shorthair breeding of silver blotshed tabby cats.Blodlines of german Australia, Gand Netherland.Sølv, tabby, sort, blotsh,


Gå til indhold

Fra begyndelsen

Clipper Opdræt

KATTE ER MIT LIV
Jeg er vokset op med Norske Skovkatte i denne races hjemland, Norge.
Efter jeg flyttede til Danmark, havde vi i de første år forskellige huskatte, men sorgen ved at miste en kær kat på grund af trafikken bevirkede, jeg i 1979 købte min første racekat. Valget faldt på Colourpoint Perseren. Denne race opdrættede jeg i mange år, sideløbende opdrættede jeg også Norske Skovkatte i nogle år.
Efter mange års opdræt, valgte jeg at skifte til en nemmere race. For mig var der ingen tvivl, det skulle være British Shorthair, en pragtfuld stor, smuk og rolig kat.
I 2004 fik jeg min første Brite; nemlig hankatten
La Chatte Renoir og året efter hunkatten La Chatte Ulrikka.
Begge katte er af den oprindelige engelske race, og ren blå i farven.

I 2006 blev bestanden forøget med en ny lille dame, en fantastisk dejlig Catwalks-pige,
som blev navngivet Chili.
I 2007 blev en ny hunkat importeret fra Australien; en Black Silver Classic Tabby pige, - eller populært kaldet Whiskas kat. Jeg havde længe brændt efter at eje en sådan smuk silvertabby Brite variant og endelig,var hun her, -
vor dejlige, smukke og kærlige Bibi!

***
Vor husstand er med tiden skrumpet ind, da børnene for længst er fløjet fra reden.
Her bor undertegnede opdrætter Karen-Marie, som varetager alt vedrørende katte, killinger, og planlægning omkring dette, - og manden Ernst, som klarer alt det praktiske, er dygtig med sine hænder og ellers god til at tage fat og give en hjælpende hånd, hvor det måtte være tiltrængt.
Vi får også jævnlig besøg af børn og børnebørn, - der er efterhånden nogle stykker, -
så bliver der hygget og nusset ekstra omkring kattene og killingerne.
Alle i familien er nemlig rigtig glade for dyr, - katte i særdeleshed!

***
Med venlig potehilsen
Karen-Marie & Ernst
CLIPPER OPDRÆT

***

Et godt katteliv giver tifold tilbage!

ENGLISH:

I LOVE CATS - THAT'S MY LIFE!

My homeland is Norway and I grew up with Norwegian Forest Cats.
Later on when I moved to Denmark, we just had ordinary cats, but the grief of losing a dear one because of the dangerous traffic, caused I in 1979 bought our first racecat. The choice fell on the Color Point Persian. This race I farmed for many years, alongside I also had a small breed of Norwegian Forest Cats.
After many years of breeding, I decided to switch to an easier race. There was no doubt; it had to be the British Short Hair breed, a magnificent large, beautiful and calm cat.
I received my first Brittish Cat in 2004 from the Cattery La Chatte, and two years later, I also bought a lovely little girl from this same breeder.
Both cats are from the original English breed, and consequently pure blue in colour.

In 2006, the population increased by a little lady, a fantastically beautiful Catwalk-girl, who was named Chili.
Latest news, imported from Australia; a Black Silver Classic tabby girl - or popular called Whiskas cat. For a long time I had admired such a beautiful silvertabby cat of
variety, so fanaly she is here - our lovely, beautiful Bibi. Complete different!

***
Our household is now reduced while the children has mooved over time,
Here in our home, you will find myself, Karen-Marie, who take care of all concerning
the cats, kittens and planning around all that. My husband Ernst, is adept to make all sorts of practical things and otherwise he is good to give an helping hand,
where it might be need.
We also receive regular visits from children and grandchildren --
they like to fondle and play with the cats and kittens.
All in the family are really fornd of animals - cats particulary!

***
With sincerely paw-greetings
Karen-Marie & Ernst
Rasmussen
CLIPPER CATTERY

***

Cats with a happy life gives you tentimes back of joy!

***
Skønne Briter kommer fra CLIPPER * Copyright CLIPPER 1979* Update:22.04.2016 | clipper@svenet.dk

Tilbage til indholdet | Tilbage til hovedmenuen