British Shorthair breeding of silver blotshed tabby cats.Blodlines of german Australia, Gand Netherland.Sølv, tabby, sort, blotsh,


Gå til indhold


VELKOMMEN TIL CLIPPER CATTERY!

Denne hjemmeside handler om vore dejlige British Shorthair katte.

Vi har et lille Brite opdræt, hvor vore hunkatte og periodiske kuld med killinger vokser op i vort hjem, og frit lever omkring os hele tiden. Derved opnås tryghed, nærvær og kontakt, hvoraf vi alle nyder mange fornøjelige og skønne timer sammen. Kattene stoler på os og er afhængige af os, - derfor er det indlysende de også skal have det godt, med den fulde omsorg, kærlighed og pleje, som vi kan give dem. Dette forventer vi også af kommende killingekøbere. Dog forbeholder vi os ret til at afvise enkelte købere.

Alle vore voksne katte i CLIPPER CATTERY er stambogsførte og chipmærkede.
Alle killinger fra CLIPPER CATTERY skal minimum være 12 uger gamle ved salg og bliver udelukkende solgt med stamtavle, inklusiv 1. vaccination, sundhedscheck, kostvejledning samt lidt overgangsfoder til de første dage i nyt hjem.
* * *
Jeg er medlem af JYRAK (Jydsk Racekatteklub) under Felis Danicas hovedorganisation, denne er tilknyttet den internationale organisation FIFe, således er alle katte og killinger internationalt godkendte via hver kats medfølgende stamtavle.
Jeg er også medlem af BB-klubben, specialklubben for Brite og Burma ejere.

Jeg håber besøgende vil nyde "opholdet" og billederne på min lille hjemmeside, så det vil give den enkelte et positivt indtryk, og dermed lyst til at vende tilbage.
PÅ GENSYN!

***


Et godt katteliv giver tifold tilbage!


ENGLISH


This website is about our beautiful British Shorthair cats.


We have a small Brite farming, where our queens and regular litter with kittens grow up in our home, and free live around us constantly. This achieves security, presence and contact, which we all enjoy many enjoyable and wonderful hours together. The cats trust us and depend on us - so it is obvious they must have it good, with full care, love and care we can give them. The cats trust us and depend on us - so it is obvious they must have a good, full of care, and all our love. This we also expect from upcoming kitten-buyers. However, we reserve our right to reject individual buyers.

All our adult cats of CLIPPER Cattery is with pedigree and chip labeled. All kittens from CLIPPER Cattery must be minimum 12 weeks old when sold and will be sold exclusively with the pedigree, 1st vaccination, immunization, health checks, dietary advice and some transition feed to the first day in new home.

* * * * * *

I am a member of JYRAK (Jydsk Breed Cat Club) under Felis Danica's main organization, this is associated with the international organization, Fife. I am also member of the BB Club, that is a Special Club for Brite and Burma owners.

I hope visitors will enjoy my homepage and the pictures of my lovely cats.

Remember a good catlife will give you ten times of joy in return.


Skønne Briter kommer fra CLIPPER * Copyright CLIPPER 1979* Update:22.04.2016 | clipper@svenet.dk

Tilbage til indholdet | Tilbage til hovedmenuen